OCHRONA ŚRODOWISKA

Naturalne i udoskonalone porowate glinki produkowane przez Geohellas mogą być użyte w różnych ważnych zastosowaniach środowiskowych, które wykorzystują zdolność produktu do adsorpcji i wiązania metali ciężkich i innych toksycznych chemikaliów z cieczy i gazów. Obszary zastosowań dla produktów opracowywanych we współpracy z uniwersytetami i specjalistami ochrony środowiska obejmują zakres od rekultywacji zanieczyszczonej gleby do oczyszczania odpadowego gazu przemysłowego. Geohellas współpracuje również z innymi producentami w celu wspólnego rozwijania kompleksowych produktów ochrony środowiska.