ATTAPULGIT

Attapulgit to unikalny minerał ilasty o różnych zastosowaniach przemysłowych.

Attapulgit swą wyjątkowość jako minerał przemysłowy zawdzięcza bardzo dużej powierzchni i porowatości. To krzemian magnezu, którego struktura przypomina ceglaną ścianę, gdzie brakuje co drugiej cegły. Tworzą się w ten sposób porowate podłużne kanały, które są bardzo chłonne i zdolne do tworzenia żeli, gdy attapulgit rozdrobniony jest na na drobny proszek.

Objętość porów attapulgitu od Geohellas to 0,6 do 0,7 ml/g, a powierzchnia właściwa od 250 do ponad 300 m2/g. W codziennych warunkach, można sobie wyobrazić, że byłoby możliwe, aby pokryć całe boisko do piłki nożnej za pomocą tylko kilkadziesiąt gramów attapulgitu!
Sorpcyjne i żelujące odmiany attapulgitu można odnaleźć w różnorodnych podstawowych, jak i niszowych zastosowaniach

Sorpcyjne odmiany attapulgitu są używane jako środki klarujące i czyszczące dla olejów, filtrów, chłonące wycieki oleju, nośniki dla pestycydów, polepszacze gleby, żwirki dla kotów i środki wiążące toksyny przeznaczone dla ludzi i zwierząt. W odniesieniu do wiązania toksyn, attapulgit ma długą historię stosowania w USA jako składnik funkcjonalny w najbardziej popularnych lekach przeciwbiegunkowych.

Żelujące odmiany są stosowane jako środki zagęszczające dla różnych zastosowań, począwszy od farb do płuczek wiertniczych, a także zastosowań niszowych – w kosmetykach i ciekłych produktach zdrowotnych.

Attapulgit różni się od innych glinek na wiele sposobów. Na przykład, w przeciwieństwie do żeli utworzonych z glinki bentonitowej, żele wytworzone z attapulgitu pozostają stabilne w obecności soli i innych dodatków. Oznacza to, że attapulgit zachowuje swoje zagęszczające właściwości w złożonych preparatach, w zastosowaniach takich jak farby, tynki i farmaceutyki. Z tego samego powodu, wybiera się attapulgit do odwiertów w złożach ropy naftowej zanieczyszczonych solą i w złożach gazu.

W odniesieniu do właściwości sorbcyjnych, atapulgit góruje nad innymi glinkami jako środek do klarowania dla przemysłu olejów jadalnych. Zdolność oczyszczenia przez attapulgitu jest zwiększona dzięki obróbce termicznej do temperatury 200°C, co rozwija kwasowość jego powierzchni optymalną dla łagodnego, ale skutecznego usuwania zanieczyszczeń oleju.

Kładąc nacisk na B&R, Geohellas wykorzystuje w pełni unikalne właściwości attapulgitu dla istniejących i nowych zastosowań i produktów. Elastyczność produkcji i posiadane znaczne rezerwy czynią Geohellas jedynym europejskim źródłem attapulgitu dla szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle i rynkach konsumenckich.