AGLEV SI 100

Opis
AGLEV® SI 100 to porowata granulowana glinka używana do zwiększenia wydajności gleby uprawnej, tworząc środowisko przyjazne dla tlenu.

Zastosowanie
Zwiększa wytrzymałość i zdrowie roślin. Produkt miesza się równomiernie w środowisku gleby, w dawkach od 0.15 do 0.30 kg/m2, zależnie od głębokości mieszania (lemiesz lub radło).

Ogólna charakterystyka
• 100% naturalny produkt
• Porowata granulowana glinka
• Zwiększa przestrzeń między porami gleby tworząc środowisko przyjazne dla tlenu
• Zwiększa retencję składników odżywczych
• Adsorbuje, a następnie powoli uwalnia nadmiar azotu, potasu i fosforu
• Absorbuje metale ciężkie
• Poprawia retencję wody w glebie
• Zmniejsza hydrofobowość suchych gleb
• Zmniejsza kurczliwość gleby między nawodnieniami
• Wzmacnia system korzeniowy
• Zmniejsza zagęszczenie gleby