MSB

Opis
MSB to selektywnie wydobywany, bez węglanu. drobno mielony proszek attapulgitowy.

Zastosowanie
Jego doskonałe właściwości wiążące pomagają wytworzyć twardy kompozyt bez utraty ogólnej porowatości i selektywnej absorpcji.
GOgólna charakterystyka

• Doskonałe właściwości wiążące i odporność na ścieranie
• Sypki
• Brak węglanów oznacza brak pyłu lub bryłkowych frakcji powstałych w wyniku odprysków wapiennych