ABSO-PRO R4

Opis

ABSO-PRO® R4 to wysoce efektywny sorbent w postaci sypkich granulek glinki attapulgitowej.

Zastosowanie
Znakomite ogólne własności sorpcyjne czynią ten produkt szczególnie skutecznym w codziennym, ogólnym utrzymaniu czystości.

Ogólna charakterystyka
• Wysoka chłonność wody
• Skuteczne pochłanianie zapachu
• Niska gęstość nasypowa