DODATKI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Poprawa właściwości materiałów budowlanych

Oparte o selektywnie wydobywane z własnych złóż attapulgitu i saponitu glinki i opracowane przez inżynierów, nasze produkty VEYO® zapewniają tworzenie doskonałej zawiesiny i właściwości tiksotropowe dla materiałów budowlanych, takich jak składniki płyt gipsowo-kartonowych, tynki, zaprawy i mieszanki cementowe, uszczelniacze i masy uszczelniające, farby, kleje i inne.
Nasze drobno zmielone produkty VEYO® mogą działać jako środek zagęszczający, środek wiążący w zawiesinie lub mieszaninie na bazie wody i rozpuszczalnika. Mogą być one synergicznie i efektywnie stosowane do zmniejszenia lub zastąpienia różne środków zagęszczających (celulozowych, gumowych oraz asocjacyjnych).
Produkty żelujące VEYO® dla systemów powłokowych zapewniają właściwą lepkość, przeciwdziałają spływaniu nałożonej powłoki i chlapaniu/kapaniu przy nakładaniu, zapobiegają rozdzieleniu, rozwarstwianiu się cieczy (synereza). Tworzą gładkie wykończenie i zmniejszają pęknięcia podczas schnięcia, ale również poprawiają płynność i nakładanie, a także stabilność.

INFORMACJA O PRODUKCIE

construction_mat_add