NASZE PRODUKTY

Jako jedyne w Europie źródło glinki atapulgit i niestandardowych mieszanek atapulgit/saponit, Geohellas jest silnie uprzywilejowany w rozwoju produktów technicznych dla swoich docelowych rynków i nie tylko.
Dla rolnictwa, oferujemy nośniki podnoszące żywotność plonów i polepszacze gleby w celu zwiększenia produkcji roślinnej. W sektorze pasz i higieny zwierząt są to suplementy paszy, które poprawiają trawienie, jakość żywienia i zdrowie, a także naturalne produkty dla suchej ściółki, które zapewniają zwierzętom zdrowsze środowisko. Dostarczamy ziemie bielące wspomagające filtrację w sektorze rafinacji olejów jadalnych. Nasze żelujące proszki poprawiają jakość materiałów w branży budowlanej. Nasze sorbenty przemysłowe zapewniają czystsze i bezpieczniejsze miejsce pracy. Dla producentów sit molekularnych dostarczamy spoiwa o wysokiej wydajności. Nasze żwirki higieniczne dla kotów; tradycyjne i zbrylające, oferują optymalną higienę w opiece nad zwierzętami.
Wraz ze swoimi obfitymi zasobami mineralnymi, nowoczesnym zakładem produkcyjnym i oddanym zespołem ekspertów B&R, Geohellas jest zobowiązany do dostarczania swoim klientom innowacyjnych produktów w celu ciągłego zaspokojenia ich rosnących potrzeb.