Bleaching Earths

Ziemie bielące serii MAK® różnią się od ziem bielących aktywowanych kwasem tym, że są one wytwarzane z naturalnie porowatej glinki aktywowanej za pomocą metod termicznych i mechanicznych. Obecnie nasz dział B&R bada nowe metody mielenia i przesiewania/wydzielania cząstek, w celu uzyskania granulacji, która jest optymalna dla olejów “trudnych do wybielenia”.
Równocześnie testowane są różne kombinacje glinki z różnych złóż, aby zaoferować nie-aktywowane kwasem alternatywy dla tych odbiorców, którzy chcieliby uniknąć kwasu na tym etapie ich produkcji.