BADANIA I ROZWÓJ

Inwestując w B&R Geohellas w pierwszym rzędzie skupia się na na wysokiej wydajności, produktach o wartości dodanej. Nasz zespół B&R składa się z 15 pracowników, zatrudnionych w różnych obszarach badawczych. Geohellas prowadzi dwa laboratoria, jedno w swoim zakładzie w Grevenie, a drugi w siedzibie w Atenach. Laboratoria są w pełni wyposażone do testowania materiałów i rozwoju nowych produktów. Geohellas współpracuje także z uniwersytetami i instytutami, w Grecji i za granicą, w podstawowych i naukowych tematach badawczych.

BADANIA GEOLOGICZNE
Bogate złoża gliny Geohellas zostały intensywnie zbadane na podstawie szeregu odwiertów i dokładnie scharakteryzowane według typów glinki przy użyciu nowoczesnych technik geodezji i kartografii wysokiej rozdzielczości. Dane te pozwalają naszemu zespołowi geologów i inżynierów na prowadzenie selektywnego wydobycia, ściśle dopasowując zasoby do wąskich specyfikacji produktów.

WSPÓLNE BADANIA
Geohellas posiada szeroki zakres możliwości produkowania glinek technicznych dla nowych, jak i specjalnych zastosowań, we współpracy z innymi firmami i instytucjami. Możliwości te obejmują zarówno te oferowane przez nasz bardzo elastyczny zakład, ale również szeroką gamę sprzętu laboratoryjnego i sprzętu w skali pilotażowej do testowania produktów, w tym niszowych.