Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ πιστοποιήθηκε εκ νέου…

από τη Lloyd’s Register, για την εφαρμογή και διατήρηση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Κατεβάστε  το νέο Πιστοποιητικό ISO της εταιρείας μας.

Share it