Φορείς Αγροχημικών

Επιτυγχάνοντας καλύτερη διασπορά των πρόσθετων στις καλλιέργειες
Στην προσπάθεια να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει αναπτύξει μια σειρά φορέων για γεωργικά πρόσθετα ειδικά σχεδιασμένη για να βελτιστοποιήσει την διασπορά των φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων πρόσθετων στις καλλιέργειες.
Η σειρά των φορέων μας AGLEV® FT, αποτελείται από προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε σκόνη, κοκκώδη ή σε μορφή πούδρας, τα οποία παράγονται από φυσική άργιλο, ατταπουλγίτη και σαπωνίτη, μια υψηλότερης απόδοσης εναλλακτική λύση σε σχέση με τον καολίνη. Έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν ακριβέστερη διασπορά  και να βελτιστοποιούν τη δράση των τεχνικών πρόσθετων, ελέγχοντας βασικούς παράγοντες όπως η ικανότητα συγκράτησης υγρών, η φαινόμενη πυκνότητα, η διασπορά, η αντοχή στην τριβή και το ιξώδες για ειδικές, θιξοτροπικές γεωργικές εφαρμογές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ag-carriers