Πρόσθετα Υγρών Διάτρησης

Πρόσθετα Υγρών Διάτρησης

 

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ προσφέρει φιλικές προς το περιβάλλον, ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για την επιλογή προσθέτων υγρών διάτρησης γεωτρήσεων.

Τα ειδικά σχεδιασμένα υλικά για χρήση σε ρευστά διάτρησης, βασισμένα σε ατταπουλγίτη και σαπωνίτη από την ΓΕΩΕΛΛΑΣ, πληρούν τις προδιαγραφές 13A του Αμερικανικού Πετρελαϊκού Ινστιτούτου (API), παρέχοντας ιξώδες και εξαιρετικά χαρακτηριστικά πηκτωματοποίησης στα περισσότερα ρευστά γεώτρησης με βάση το νερό (water-based muds).

Ο ατταπουλγίτης ενδείκνυται για χρήση κυρίως σε γεωτρήσεις με συνθήκες υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα (λ.χ. υποθαλάσσιες γεωτρήσεις και τσιμεντώσεις) για την ενίσχυση του ιξώδους και του σημείου διαρροής της λάσπης διάτρησης. Η χρήση του ατταπουλγίτη βοηθάει στη διατήρηση ενός σταθερού κολλοειδούς συστήματος που αποσκοπεί στην ανύψωση προϊόντων διάτρησης στην επιφάνεια, την μείωση της καθίζησης θρυμμάτων αλλά και την αιώρηση τεμαχιδίων αδρανών στερεών όπως ο βαρύτης. Χρησιμοποιείται για τη μείωση του βάρους του πολτού και τη σύγχρονη αύξηση του όγκου του. Οι ποσότητες διαλυμένου άλατος δεν έχουν αρνητικές επιδράσεις στις ιδιότητες του προϊόντος.

Για χρήση ως πρόσθετο λάσπης με βάση το πετρέλαιο (oil based muds), ο ατταπουλγίτης οργανοφιλιώνεται με τη χρήση τεταρτοταγούς αμίνης (organoclay).

Η δέσμευσή μας στην έρευνα και την ανάπτυξη συμβάλλει στη διασφάλιση ότι τα προϊόντα και οι διαδικασίες μας αντανακλούν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία

Πρόσθετο πλεονέκτημα του VEYO®  έναντι άλλων πρόσθετων: η υπεροχή του παρουσία προσμίξεων όπως άλατα, θειικό ασβέστιο ή θειικό μαγνήσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο construction@geohellas.com