Συνεκτικά υλικά για μοριακά κόσκινα

Εξειδικευμένες λύσεις για βελτίωση ιδιοτήτων στα μοριακά κόσκινα
Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει αναπτύξει μια νέα γενιά αργιλικών, συνεκτικών υλικών από ατταπουλγίτη για χρήση στα μοριακά κόσκινά. Η συγκεκριμένη σειρά προϊόντων έχει αναπτυχθεί ειδικά για τους παραγωγούς χημικών, συνθετικών ζεόλιθων, σε στενή συνεργασία μαζί τους.
Προσφέροντας εξαιρετικές συνεκτικές ιδιότητες, αντοχή στην τριβή και συγκεκριμένη ορυκτολογική σύνθεση, που προκύπτουν από επιλεκτική εξόρυξη στα αποθέματα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ, τα συνδετικά ατταπουλγιτικά MSB και MSD παρέχουν στους κατασκευαστές μοριακών κόσκινων μεγάλα πλεονεκτήματα.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε χαλαζία και μηδενική σε ανθρακικά, διασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση και υγιέστερο περιβάλλον. Η υψηλή αντοχή τους στην τριβή εξασφαλίζει την παραγωγή μοριακών κόσκινων που έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

mol_sieve_binders