ULTRAFED Pigs

Γενικά χαρακτηριστικά

• Υψηλά επίπεδα υγιεινής του εντέρου
• Ενισχυμένη πεπτική ασφάλεια
• Μείωση των διαρροιών
• Μείωση της θνησιμότητας στον απογαλακτισμό
• Σημαντική μείωση στην κατανάλωση αντιβιοτικών (απογαλακτισμός 1, 2 & προπάχυνση)
• Εναλλακτική λύση των αντιβιοτικών στην προφύλαξη από κολιβάκιλο
• Βελτιωμένη ανάπτυξη (DWG) και τελικό σωματικό βάρος
• Καλύτερη αξιοποίηση της τροφής (FCR)
• Υψηλή προφύλαξη των χοιρομητέρων από Μυκοτοξίνες (Ζεαραλενόνη κλπ.)
• Σημαντικό οικονομικό όφελος της μονάδας