Βελτιωτικά Εδάφους

Φυσικά προϊόντα για την ενίσχυση των καλλιεργειών
Προσφέροντας πάντα φυσικές λύσεις, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων από ατταπουλγίτη για τη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών.
Τα προϊόντα AGLEV® SI είναι 100% φυσικά βελτιωτικά εδάφους από άργιλο (ατταπουλγίτη) σε κοκκώδη ή κονιώδη μορφή, απόλυτα φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αποτελούν τον φορέα βραδείας αποδέσμευσης για μια πλούσια τροφή για όλα τα φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ενώ είναι κατάλληλα για οπωροφόρα δέντρα, κηπευτικά και καλλωπιστικά φυτά και εφαρμόζονται εύκολα είτε στον κήπο είτε στις γλάστρες ως υπόστρωμα.
Χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατταπουλγίτη, τα προϊόντα AGLEV® SI, αποτελούν άριστο υλικό και για εδαφοβελτιωτική χρήση σε σπορεία, σε μίγματα με χώματα και τύρφες.