Φίλτρανση βρώσιμων ελαίων

Μια φυσική προσέγγιση στη φίλτρανση των βρώσιμων ελαίων

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ παρέχει φυσικές αποχρωστικές γαίες που βοηθούν τους παραγωγούς βρώσιμων ελαίων να θέσουν υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στα προϊόντα τους κατά τη μέγιστη απόδοση της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα να καλύπτουν περιβαλλοντικές ανησυχίες και να τηρούν τους κανονισμούς επεξεργασίας.

Η σειρά MAK® της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι φυσικά ενεργοποιημένες αποχρωστικές γαίες, κατάλληλες για αποτελεσματικό αλλά ήπιο φιλτράρισμα και αποχρωματισμό, εξασφαλίζοντας μείωση της απώλειας λαδιού. Προσφέροντας μια σειρά προϊόντων που προσφέρει πολλαπλά διατροφικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ βοηθά τους παραγωγούς να λάβουν τη μέγιστη δυνατή αξία από τη διαδικασία παραγωγής τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ