Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Τα προηγμένα, φυσικά, πορώδη αργιλικά προϊόντα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικιλία σημαντικών περιβαλλοντικών εφαρμογών, που εκμεταλλεύονται την ικανότητα των προϊόντων να προσροφούν και να ακινητοποιούν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές, χημικές ουσίες.

Τα επιλεκτικά εξορυγμένα προϊόντα βασισμένα σε ατταπουλγίτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια πληθώρα περιβαλλοντικών εφαρμογών από την αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών μέχρι και σε καθαρισμούς αερίων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

Η χρήση των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε στα πλαίσια περιβαλλοντικής αποκατάστασης είτε στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος.