Μοριακά κόσκινα

Συνδετικά υλικά από Ατταπουλγίτη για μοριακά κόσκινα
Εξειδικευμένες χημικές βιομηχανίες που κατασκευάζουν μοριακά κόσκινα, απαιτούν υψηλές επιδόσεις από τα αργιλικά συνδετικά υλικά που χρησιμοποιούν, συνοχή του τελικού προϊόντος, καθώς και άμεση εξυπηρέτηση.
Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει αναπτύξει προσαρμοσμένες λύσεις αργιλικών συνδετικών από ατταπουλγίτη, τις σειρές MSB και MSD, για να ικανοποιήσει την ανάγκη για υψηλής απόδοσης μοριακά κόσκινα σε εφαρμογές όπως τα γυάλινα μονωτικά προϊόντα  / διπλά τζάμια, οι ιατρικοί συμπυκνωτές οξυγόνου, οι ξηραντήρες ψυκτικού τύπου, η διύλιση πετρελαίου, η επεξεργασία φυσικού αερίου, οι μεταφορές, η προσωπική φροντίδα και ο έλεγχος της περιβαλλοντικής ρύπανσης του αέρα, μεταξύ άλλων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ