Κατασκευές

Πηκτικά πρόσθετα και βοηθητικά αιωρημάτων
Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι η αξιόπιστη πηγή για σίγουρες και ασφαλείς για το περιβάλλον μεθόδους βελτίωσης της λειτουργικότητας και της αντοχής των δομικών υλικών. Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σε ποικιλία δομικών υλικών, από απλούς στόκους μέχρι χρώματα, εξασφαλίζοντας έτσι δομική σταθερότητα, αισθητική ακεραιότητα, ασφάλεια στην κατασκευή και βελτιστοποίηση του κόστους για τον πελάτη.
Η σειρά των τεχνικών αργιλικών πρόσθετών μας, VEYO® – που παράγεται από τα αποθέματα ατταπουλγίτη και σαπωνιτικά μείγματα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ – παρέχει στους πελάτες μας, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τον δομικών υλικών, τη δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης και ενίσχυσης της αξίας σε ευρύ φάσμα των προϊόντων τους.