Διατροφή και Υγιεινή των Παραγωγικών Ζώων

Δεδομένου ότι ο σημερινός πληθυσμός της γης αναμένεται να φθάσει τα 8,6 δισεκατομμύρια το 2030 και τα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050, σύμφωνα με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2017 και με τις τεχνολογικές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι και παραγωγοί ζωοτροφών αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στη βελτιστοποίηση των ζωοτροφών. Αυτές οι προκλήσεις έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο τους, στην υγεία τους και φυσικά στην κερδοφορία τους.

Προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και να προσφέρουμε λύσεις που θα βοηθήσουν τους συνεργάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ προσφέρει στον κλάδο των ζωοτροφών και στους αγρότες τα εργαλεία και την ευρεία προοπτική της πολύ-λειτουργικότητας που απαιτείται για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων τους. Πολλές από αυτές τις προκλήσεις είναι η καταπολέμηση των μυκοτοξινών, η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ζωοτροφών, η προστασία της πεπτικής υγείας των ζώων, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος και η βιο-ασφάλεια των κτηνοτροφικών θαλάμων.

Ο ατταπουλγίτης είναι ένα σπάνιο αργιλοπυριτικό μαγνήσιο με πολύ υψηλή ικανότητα απορρόφησης νερού, που χρησιμοποιείται για τις αντιδιαρροϊκές δράσεις του σε ζώα και ανθρώπους. Ειδικές καινοτόμες θερμομηχανικές μέθοδοι που εφαρμόζονται από τη Geohellas ενισχύουν τις εσωτερικές (υδρόφιλες) και εξωτερικές (ελαιοφιλικές) επιφανειακές ιδιότητες του ατταπουλγίτη που προκαλούν βέλτιστες αντιδιαρροϊκές και επιλεκτικές δεσμευτικές δράσεις σε τοξίνες όπως η  ζεαραλενόνη, οι αφλατοξίνες, οι ωχρατοξίνες, οι φουμονισίνες, η T2 τοξίνη κλπ αλλά και σε παθογόνα στελέχη μικροοργανισμών όπως η Escherichia coli και το Clostridium perfringen.

Η έρευνά μας διεξάγεται στα εργαστήριά μας, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά ινστιτούτα, γνωστά εξωτερικά διαπιστευμένα και εγκεκριμένα εργαστήρια της ΕΕ και σε πολλές από τις εγκαταστάσεις πελατών μας. Έχουμε ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο δημοσιευμένων μελετών σε πολλά αξιόπιστα επιστημονικά περιοδικά και επίσης εργαζόμαστε συνεχώς για την ανάπτυξη νέων λύσεων για τους συνεργάτες μας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συμπληρώματα Διατροφής Ζώων

Βελτιωτικά Στρωμνής για Ζώα