Έρευνα & Ανάπτυξη

Στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής απόδοσης και προστιθέμενης αξίας, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ επενδύει σημαντικά σε Ε & Α. Η ομάδα μας Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελείται από 15 μέλη που απασχολούνται σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ λειτουργεί δύο εργαστήρια, ένα στο εργοστάσιό μας στα Γρεβενά και ένα στην έδρα μας στην Αθήνα. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα για το χαρακτηρισμό των υλικών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ συνεργάζεται επίσης με πανεπιστήμια και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με βασικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά θέματα.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Τα πλούσια αργιλικά κοιτάσματα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχουν εκτενώς καταγραφεί και χαρακτηριστεί ανάλογα με τον τύπο αργίλου, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τοπογραφικά και τεχνικές χαρτογράφησης υψηλής ανάλυσης. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στην ομάδα των γεωλόγων και μηχανικών μας να πραγματοποιούν επιλεκτική εξόρυξη και να συγκεντρώνουν αποθέματα εντός των αυστηρών προδιαγραφών που απαιτεί η κάθε εφαρμογή.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ διαθέτει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παραγωγής τεχνικών αργίλων για νέες και ειδικές εφαρμογές σε συνεργασία με άλλες εταιρίες και οργανισμούς. Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν εκείνες που προσφέρονται από το εξαιρετικά ευέλικτο εργοστάσιό μας, αλλά και από ποικιλία εργαστηριακού και πιλοτικού μεγέθους εξοπλισμού για τον έλεγχο των εφαρμογών και την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο μας και προτάσεις συνεργασίας, μπορείτε να επικοινωνείτε:

  • Για γεωλογικά ερευνητικά έργα με τον κ. Κ. Βυθούλκα, kvythoulkas@geohellas.com
  • Για προϊοντικά ερευνητικά εργά με την κ. Ελ. Τύπα, etypa@geohellas.com