Μάθετε για εμάς

Αποκλειστική πηγή ατταπουλγίτη και διαφόρων ειδικών μειγμάτων ατταπουλγίτη / σαπωνίτη στην Ευρώπη, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι μια εταιρεία βιομηχανικών ορυκτών, της οποίας τα άφθονα κοιτάσματα συμπληρώνονται από επαγγελματική δύναμη σε βάθος. Διαθέτοντας έμπειρο, εξειδικευμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης και σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ προσφέρει ένα ολοένα και αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ανώτερων τεχνικών προϊόντων από άργιλο, που βελτιώνουν την ποιότητα και απόδοση των προϊόντων για τους πελάτες μας σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.
Η ομάδα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της απόδοσης, της ποιότητας και της αποδοτικότητας των προϊόντων των πελατών μας. Για να διασφαλίσουμε σταθερά άριστη ποιότητα για όλα τα προϊόντα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ, έχουμε εφαρμόσει και συντηρούμε ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001: 2015, όπως έχει πιστοποιηθεί από τη Lloyd’s Register. Αυτή η προσήλωση στην ποιότητα συμπληρώνεται από ιδιαίτερη προσοχή στην υγιεινή, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις διαδικασίες της ΓΕΩΕΛΛΑΣ. Όλα αυτά μαζί συνιστούν μια προσέγγιση παροχής προστιθέμενης αξίας, η οποία εξασφαλίζει στη ΓΕΩΕΛΛΑΣ αυξανόμενη βιομηχανική φήμη.