ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για την από 10.09.2020 τροποποίηση του καταστατικού μας.

Διαβάστε εδώ.

Share it