• Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ προσφέρει ποικιλία τεχνικών προϊόντων ανώτερης ποιότητας, που βελτιώνουν την απόδοση των τελικών προϊόντων για όλους τους πελάτες μας.

  • Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  • Η ομάδα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ δεσμεύεται να ανταποκρίνεται άμεσα και με αξιοπιστία στις δικές σας ανάγκες.

Αρχική

ΓΕΩΕΛΛΑΣ

Αποκλειστική πηγή ατταπουλγίτη και διαφόρων ειδικών μειγμάτων ατταπουλγίτη / σαπωνίτη στην Ευρώπη, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι μια εταιρεία βιομηχανικών ορυκτών με άφθονα κοιτάσματα και εις βάθος επαγγελματική γνώση. Διαθέτοντας έμπειρο, εξειδικευμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης και σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ προσφέρει ένα ολοένα και αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ανώτερων τεχνικών προϊόντων από άργιλο, που βελτιώνουν την ποιότητα και απόδοση των προϊόντων για τους πελάτες μας σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.

Η ομάδα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της απόδοσης, της ποιότητας και της αποδοτικότητας των προϊόντων των πελατών μας. Για να διασφαλίσουμε σταθερά άριστη ποιότητα για όλα τα προϊόντα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ, έχουμε εφαρμόσει και συντηρούμε ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, όπως έχει πιστοποιηθεί από τη Lloyd’s Register. Αυτή η προσήλωση στην ποιότητα συμπληρώνεται από ιδιαίτερη προσοχή στην υγιεινή, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις διαδικασίες της ΓΕΩΕΛΛΑΣ. Όλα αυτά μαζί συνιστούν μια προσέγγιση παροχής προστιθέμενης αξίας, η οποία εξασφαλίζει στη ΓΕΩΕΛΛΑΣ αυξανόμενη βιομηχανική φήμη.

Η ευρωπαϊκή πηγή ατταπουλγίτη

map

Αποκλειστική πηγή ατταπουλγίτη και διαφόρων ειδικών μειγμάτων ατταπουλγίτη / σαπωνίτη στην Ευρώπη…

περισσότερα