AGLEV SI 200

Opis
AGLEV® SI 200 to porowata granulowana glinka używana do zwiększenia wydajności gleby uprawnej.

Zastosowanie
Zwiększa wytrzymałość i zdrowie roślin. Produkt miesza się równomiernie w środowisku gleby, w dawkach od 0.15 do 0.30 kg/m2, zależnie od głębokości mieszania (lemiesz lub radło). W przypadku ziemi doniczkowej może być stosowany jako dolna warstwa chłonna.

Ogólna charakterystyka
• 100% naturalny produkt
• Porowata granulowana glinka o niskiej zawartości pyłu
• Zwiększa przestrzeń między porami gleby tworząc środowisko przyjazne dla tlenu
• Zwiększa retencję składników odżywczych
• Adsorbuje, a następnie powoli uwalnia nadmiar azotu, potasu i fosforu
• Absorbuje metale ciężkie
• Poprawia zatrzymanie wody przez glebę, skrajnie zmniejszając użycie wody
• Działa jak bufor kontrolujący wilgotność gleby podczas suchych i mokrych okresów
• Zmniejsza hydrofobowość suchych gleb
• Zmniejsza kurczliwość gleby między nawodnieniami
• Wzmacnia system korzeniowy i zakorzenienie
• Pozwalana na odrodzenie nieuszkodzonych korzeni w trakcie zbiorów
• Zmniejsza zagęszczenie gleby