AGLEV FT 60

Opis
AGLEV® FT 60 to proszkowany attapulgit formujący stabilny żel w obecności soli i innych dodatków.

Zastosowanie

Zaawansowane właściwości koagulacyjne umożliwiają stosowanie tego dodatku jako środka do tworzenia zawiesiny oraz zagęszczacza w szerokim zakresie zastosowań agrochemicznych.

Podstawowe cechy

• Idealny do przygotowania ciekłych nawozów
• Zapewnia wysoką lepkość tiksotropową
• Formuje stabilny żel w obecności soli i innych dodatków