AGLEV FT 40

Opis 

AGLEV® FT 40 to wysoce chłonny saponitowy (bentonitowy) nośnik agrochemiczny dla efektywnego uwolnienia zasiewów uprawnych.

Zastosowanie
Sypkość i cechy sorpcyjne umożliwiają optymalne dostarczanie i uwalnianie dodatków, a minimalna pylistość przyczynia się do poprawy higieny, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Podstawowe cechy

• Sypki
• Wysoka chłonność wody
• Niska zawartość pyłu