Συμπληρώματα Διατροφής Ζώων

Φυσικός αυξητικός παράγοντας
Μέσα από στενή τεχνική συνεργασία του τμήματος ζωοτροφών με τους πελάτες μας, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι σε θέση να προσφέρει, ειδικά φυσικά διατροφικά συμπληρώματα με βάση τον Ατταπουλγίτη*, για χρήση στην προφύλαξη του εντερικού επιθηλίου των νεογνών από μολύνσεις με κολιβάκιλο (E.Coli), σαν εναλλακτική λύση στα αντιβιοτικά – αυξητικούς παράγοντες.
Η σειρά ULTRAFED® απορροφά μικροβιακές εντεροτοξίνες (Εντεροτοξινογόνο E.Coli), μυκοτοξίνες και προϊόντα αποδόμησης των πρωτεϊνών, όπως οι βιογενείς αμίνες, καθαρίζοντας το πεπτικό σύστημα του ζώου και προσφέροντας μία αναγεννημένη και υγιή μικροχλωρίδα, η οποία βελτιώνει την αξιοποίηση της τροφής και την κερδοφορία της μονάδας.
Τα δοκιμασμένα προϊόντα της σειράς ULTRAFED® είναι απαραίτητα για την διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων.
*Ο Ατταπουλγίτης δέχεται μια ειδική τριβομηχανική διεργασία αποφύλλωσης που αναπτύχθηκε από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ (αποκαλούμενη δυναμοποίηση), με σκοπό τη βελτίωση  αφ’ ενός της αντιδιαρροϊκής δράσης και αφ’ ετέρου της δεσμευτικής ικανότητας επί των τοξινογόνων.