Τα προϊόντα μας

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι η αποκλειστική Ευρωπαϊκή πηγή ατταπουλγίτη και διαφόρων ειδικών μειγμάτων ατταπουλγίτη/σαπωνίτη. Για το λόγο αυτό ευνοείται ιδιαιτέρως η ανάπτυξη τεχνικών αργιλικών λύσεων για τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας που στοχεύουμε, αλλά και ακόμη περισσότερους.
Για τη γεωργία προσφέρουμε φορείς που διασπείρουν υλικά ζωτικής σημασίας για τις αγροκαλλιέργειες και βελτιωτικά εδάφους για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής. Στον κλάδο της διατροφής και υγιεινής των παραγωγικών ζώων, προσφέρουμε συμπληρώματα ζωοτροφών που βελτιώνουν τη διατροφή, την πέψη και την υγεία των ζώων, καθώς και φυσικά υποστρώματα που παρέχουν στα ζώα και τις μονάδες καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Παράγουμε αποχρωστικές γαίες που βοηθούν τη διήθηση στον κλάδο της φίλτρανσης των βρώσιμων ελαίων. Τα κονιώδη, πηκτικά μας πρόσθετα βελτιώνουν την απόδοση των δομικών υλικών στον κλάδο των κατασκευών. Τα βιομηχανικά μας απορροφητικά εξασφαλίζουν ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο χώρο εργασίας. Για τους κατασκευαστές μοριακών κόσκινων προσφέρουμε υψηλής απόδοσης αργιλικά συνδετικά υλικά. Τέλος, οι υψηλής ποιότητας απορροφητικές και συγκολλητικές άμμοι υγιεινής για γάτες που παράγουμε, προσφέρουν βέλτιστη υγιεινή στον κλάδο προϊόντων φροντίδας των ζώων συντροφιάς.
Αξιοποιώντας τα άφθονα ορυκτά κοιτάσματά μας, τις σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις μας και την αφοσιωμένη ομάδα επιστημόνων μας στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της μια συνεχή ροή καινοτόμων προϊόντων για να ικανοποιήσει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους.