Οι αγορές μας

Στη ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχουμε βαθιά γνώση των επιμέρους αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας. Από το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται μέχρι την κλίμακα και το μέγεθος της επιχείρησης και του κοινού-στόχου τους, αναγνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες τους, αναπτύσσοντας τεχνικά αργιλικά προϊόντα, τα οποία να τους προσφέρουν μέγιστο όφελος και αξία.

Σήμερα, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ εξυπηρετεί πελάτες στους τομείς της γεωργίας, της διατροφής και υγιεινής των παραγωγικών ζώων, της διήθησης βρώσιμων ελαίων, των βιομηχανικών απορροφητικών, των κατασκευών, των μοριακών κόσκινων και της φροντίδας των κατοικίδιων ζώων. Ωστόσο, διευρύνουμε συνεχώς το βιομηχανικό χαρτοφυλάκιό μας, καθώς ανακαλύπτουμε νέες εφαρμογές για τις τεχνικές αργίλους μας.