Περιβαλλοντικές εφαρμογές

Τα προηγμένα, φυσικά, πορώδη αργιλικά προϊόντα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικιλία σημαντικών περιβαλλοντικών εφαρμογών, που εκμεταλλεύονται την ικανότητα των προϊόντων να προσροφούν και να ακινητοποιούν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές, χημικές ουσίες σε υγρά και αέρια. Πειραματικές εφαρμογές σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους περιβαλλοντικούς ειδικούς ποικίλουν από την αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών σε καθαρισμούς αερίων βιομηχανικών αποβλήτων. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ συνεργάζεται επίσης με άλλους παραγωγούς, για την από κοινού ανάπτυξη σύνθετων προϊόντων προστασίας του περιβάλλοντος.