Αγροκαλλιέργειες

ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ
Τα προϊόντα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ από ατταπουλγίτη και σαπωνίτη έχουν ευρεία χρήση στον τομέα των αγροχημικών, όπου οι κοκκώδεις τεχνικές μας άργιλοι χρησιμοποιούνται ως φορείς για τη διασπορά θρεπτικών ουσιών και μιας νέας γενιάς φιλικών-προς-το-περιβάλλον φυτοφαρμάκων, με ακρίβεια και ασφάλεια. Τα προϊόντα AGLEV® FT της ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε σκόνη και υψηλή αντοχή στην τριβή κατά τη χρήση. Η υψηλή τους ικανότητα κατακράτησης υγρού σημαίνει ότι η καλή ρευστότητα των κόκκων διατηρείται ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες υγρής δοσολογίας.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Τα προϊόντα AGLEV® SI της ΓΕΩΕΛΛΑΣ, χρησιμοποιούνται και αυτά σε γεωργικές εφαρμογές, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι οι εγγενείς ιδιότητες του ατταπουλγίτη μας που λειτουργούν προς όφελος του φυτού. Ω βελτιωτικό εδάφους, η μεγάλη ειδική επιφάνεια και το πορώδες του ατταπουλγίτη επιδρούν στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και της τύρφης αυξάνοντας την ικανότητα συγκράτησης νερού, αερισμού και αποστράγγισης. Είναι επίσης σημαντικό πως ο ατταπουλγίτης μπορεί να λειτουργήσει ως αποθεματικό για φυσικά και πρόσθετα θρεπτικά συστατικά, μειώνοντας την απορροή και την απώλεια των θρεπτικών συστατικών τόσο στους αγρούς όσο και στις εφαρμογές σε γλάστρες. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΓΕΩΕΛΛΑΣ πραγματοποιεί διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και τελικούς χρήστες.